Jesteś tutaj: Strona głównaStrefa LTSBiblioteka Cyfrowa LTS

Biblioteka Cyfrowa LTS

Napisane przez 

Zrealizowana w ramach LTS biblioteka publikacji zbudowana została w oparciu o platformę DSpace, która pozwala na łatwy i otwarty dostęp do wszystkich rodzajów treści cyfrowych, w tym tekstu, obrazów, filmów i zbiorów danych. W bibliotece zamieszczane są publikacje autorstwa pracowników Konsorcjum, artykuły naukowe poruszające tematykę technologii semantycznych, których autor wyraził zgodę na publikację oraz odnośniki do odpowiednich lokalizacji sieci Web z uwzględnieniem praw autorskich oraz różnorodnych ograniczeń w zakresie wolnego dostępu do publikacji oferowanych w postaci elektronicznej przez wydawnictwa naukowe i naukowo-techniczne. Biblioteka została utworzona jako miejsce służące popularyzacji koncepcji technik semantycznych oraz źródło wiedzy dla osób zainteresowanych tematyką.

Zasady udostępniania publikacji w ramach Biblioteki LTS
Biblioteka LTS zasilana jest na jeden z poniższych sposobów:

  1. poprzez publikację artykułów naukowych autorstwa pracowników Konsorcjum LTS,
  2. za pośrednictwem użytkowników, którzy mają możliwość zgłoszenia własnej publikacji lub interesujących zdaniem użytkowników LTS artykułów naukowych poruszających tematykę technologii semantycznych, co do których autorzy umożliwili dostęp na zasadach otwartych lub do których dostęp możliwy jest poprzez inny portal udostępniający artykuły naukowe poprzez wskazanie odnośnika do odpowiedniej lokalizacji sieci Web, w której artykuł został opublikowany.

Wszystkie publikacje zgromadzone w Bibliotece Cyfrowej LTS udostępniane są zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons typu CC BY-NC-ND 3.0 – „Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska ". Licencja pozwala kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór przy zachowaniu następujących warunków:

  • Uznanie autorstwa — utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę;
  • Użycie niekomercyjne — nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych;
  • Bez utworów zależnych — nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.
Przeglądanie i pobieranie publikacji
Biblioteka Cyfrowa LTS ma charakter ogólnodostępny, co oznacza że każda zainteresowana osoba ma możliwość przeglądania i pobierania jej zawartości. Przeglądanie oraz pobieranie publikacji nie wymaga rejestracji.
Zgłaszanie publikacji do zamieszczenia w bibliotece
Użytkownik zainteresowany zgłoszeniem własnej publikacji do zamieszczenia w bibliotece musi być zarejestrowany i zalogowany. Rejestracja w bibliotece odbywa się w oparciu o adres e-mail użytkownika, który podlega weryfikacji i zostanie użyty jako login użytkownika. Zalogowany użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może zgłosić do biblioteki swoje publikacje. Zgłoszenie nie oznacza dodania publikacji do zasobów biblioteki, gdyż wymaga uprzedniej akceptacji przez administratora biblioteki.
 
Biblioteka Cyfrowa LTS dostępna jest pod adresem: library.lts-portal.org
 
Więcej w tej kategorii: Repozytorium ontologii »

pasek dol2