Jesteś tutaj: Strona głównaProjekt LTSZastosowania

Obszary zastosowań projektu LTS

Napisane przez 

Proponowany obszar działania LTS opiera się na założeniu, że w uruchamianych projektach wykorzystujących infrastrukturę LTS, prowadzone będą prace nad praktycznym zastosowaniem sieci semantycznych i ontologii. Dzięki realizacji projektu powstaną warunki techniczne i organizacyjne do zintensyfikowania w Polsce prac naukowo - badawczych i rozwojowych w zakresie technik semantycznych oraz usystematyzowanie tych prac. Dostępne w Laboratorium Technik Semantycznych oprogramowanie oraz wyniki prac, prowadzonych przez różne ośrodki, zarówno uczestniczące
w konsorcjum jak i zewnętrzne, jak na przykład ontologie dziedzinowe, wytworzą efekt synergii znacznie zwiększający efektywność prac. Stworzy to warunki sprzyjające uruchamianiu nowych projektów naukowych i rozwojowych i aktywne włączenie się polskich ośrodków we współpracę międzynarodową w tej dziedzinie.
Opierając się tylko na zamierzeniach i planach jednostek uczestniczących w konsorcjum można stwierdzić, że w wyniku utworzenia Laboratorium Technik Semantycznych rocznie uruchamiane będzie 3 - 5 nowych projektów badawczo – rozwojowych z udziałem konsorcjantów i zewnętrznych partnerów naukowych. Stworzone zostaną także korzystne warunki to zintensyfikowania udziału polskich jednostek naukowych w międzynarodowych projektach badawczych
Drugim obszarem przewidywanego popytu na usługi LTS są informatyczne projekty aplikacyjno – wdrożeniowe. Przykładem szybko rozwijającego się obszaru wykorzystania technik semantycz-nych są systemy usług administracji publicznej, gdzie techniki semantyczne zaczynają być efektywnym narzędziem interoperacyjności oraz komunikacji z użytkownikami. Jeśli uwzględnimy pierwsze, nieśmiałe jeszcze, próby zastosowania technik semantycznych w polskich rozwiązaniach oferowanych administracji publicznej, służbie zdrowia i firmom komercyjnym, to można przewidywać dynamiczny, kilkudziesięciu procentowy wzrost takich zastosowań, a co za tym idzie popytu na wyniki projektu w najbliższych latach.

 

Więcej w tej kategorii: « Zadania w projekcie LTS

pasek dol2