Jesteś tutaj: Strona głównaProjekt LTSZadania

Zadania w projekcie LTS

Napisał 

Projekt Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce obejmuje pięć zadań, realizowanych w okresie 20 miesięcy.

Zadanie 1: Opracowanie Studium Wykonalności projektu Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce

Studium Wykonalności projektu Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce zostało opracowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prace nad opracowaniem studium zrealizowano w kwietniu 2010 roku.

Zadanie 2: Zakup elementów infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce

Zadanie realizowane było w zakresie merytorycznym w ramach następujących podzadań:
  • zakup elementów infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania,
  • konfiguracja zakupionego sprzętu oraz oprogramowania,
  • szkolenia pracowników w zakresie eksploatacji oraz rozwoju Laboratorium LTS.
Wyżej wymienione działania zostały zrealizowane przez dostawców wyłonionych w trybie zamówień publicznych. Szkolenia obejeły pracowników korzystających z wyników projektu w zakresie eksploatacji i praktycznego wykorzystania infrastruktury i usług informatycznych, będących wynikiem Projektu. W wyniku prac prowadzonych w ramach etapu 2 do każdego z węzłów dostarczono i zainstalowano serwery dla narzędzi semantycznych. Na serwerach tych zainstalowane zostały zestawy płatnych i bezpłatnych narzędzi, umożliwiających realizację prac laboratorium.

Zadanie zrealizowano w roku 2011 i na początku roku 2012. Wyżej wymienione zadania dotyczyły wszystkich węzłów Laboratorium.

Zadanie 3: Budowa uruchomienie i konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce

Zadanie to obejmuje prace związane z budową, konfiguracją zakupionego w zadaniu 2 sprzętu oraz oprogramowania. Efektem końcowym prac jest uruchomiona infrastruktura Laboratorium LTS oraz zbiór opracowanych procedur i regulaminów jej wykorzystania. Zadanie zrealizowano w roku 2012.

Zadanie 4: Promocja projektu i jego wyników

W ramach zadania prowadzone są prace związane z promocją projektu oraz jego rezultatów. Działania promocyjne obejmują standardowe działania w postaci konferencji informacyjnych, dystrybucji materiałów promocyjnych, a takż nowe formy promocji bazujące na wykorzystaniu mediów społecznościowych.

Zadanie 5: Zarządzanie projektem

W ramach zadania prowadzone są prace związane z rozliczeniem projektu, sprawozdawczością oraz koordynacją prac związanych z projektem.

 

pasek dol2