Jesteś tutaj: Strona głównaProjekt LTSZałożenia

Założenia projektu LTS

Napisał 

Uruchomienie Laboratorium o takiej infrastrukturze, która pozwalałaby prowadzić wspólne prace nad zagadnieniami semantyki nie było jedynym celem projektu. W założeniach projektu LTS przyjęto, że posiadane doświadczenie partnerów oraz poszerzające się ich kompetencje w związku z realizacją nowych projektów badawczo rozwojowych, dadzą podstawę do prowadzenia działalności o charakterze szkoleniowym. Pozwoli to na prowadzenie szkoleń wśród przedsiębiorców oraz pracowników naukowych zainteresowanych wykorzystaniem technik semantycznych, a następnie potwierdzanie odpowiednimi certyfikatami nowo nabytej wiedzy.
Celem działania LTS poza działalnością szkoleniową jest również promocja technik semantycznych i transfer wiedzy. Równoległym do szkoleń organizowanych w ramach LTS kanałem przekazywania wiedzy z tego zakresu będą konferencje i publikacje naukowe. Dotyczy to zarówno inicjatyw członków konsorcjum LTS, jak również innych jednostek działających w tej tematyce i oferujących możliwość udziału w wydarzeniach prezentujących dorobek tej dziedzinie.
Innym rodzajem aktywności LTS będzie budowa społeczności działającej na rzecz rozwoju technik semantycznych w Polsce, a także działanie na rzecz standaryzacji w tym zakresie i współpraca międzynarodowa z ośrodkami zagranicznymi. Dzięki temu oraz poprzez śledzenie trendów w zakresie rozwoju technik semantycznych możliwe będzie oferowanie usług w postać raportów o technologiach semantycznych (np. poprzez portal informacyjny), prowadzenie katalogów usług semantycznych (na kształt UDDI) oraz udostępnianie wyników prac w obszarze semantyki (narzędzia i biblioteki programistyczne, ontologie dziedzinowe itp.).

 

pasek dol2