Jesteś tutaj: Strona głównaProjekt LTSWprowadzenie

Wprowadzenie do projektu LTS

Napisał 

Projekt LTS - Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce to ponadregionalny projekt inwestycyjny strukturalny w zakresie szeroko pojętych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, do którego realizacji zostało powołane konsorcjum naukowe pięciu jednostek naukowych: Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG (Lider) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Instytutu Maszyn Matematycznych, Instytutu Badań Systemowych PAN, Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie.

Projekt został dofinansowany ze środków publicznych na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem przedsięwzięcia od samego początku było umożliwienie prowadzenia prac związanych z technologiami semantycznymi w ramach rozproszonego terytorialnie środowiska IT obejmującego zintegrowany sieciowo sprzęt oraz oprogramowanie w sześciu fizycznych lokalizacjach. W celu zbudowania sześciu węzłów składających się na laboratorium – jednego centralnego, który został umiejscowiony w siedzibie Lidera Konsorcjum oraz pięciu lokalnych, po jednym u każdego z konsorcjantów, zrealizowano zakup urządzeń i oprogramowania.
W związku z tym projekt Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce (LTS) to projekt inwestycyjny obejmujący rozbudowę zaplecza polskiej nauki o rozproszone laboratorium informatyczne, które umożliwi prowadzenie prac badawczych z zakresu wykorzystania technik semantycznych. Projekt zalicza się do przedsięwzięć, które pozytywnie wpłyną na rozwój badań w zakresie szeroko pojętych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz przyczynia się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i nowych technologiach. W wyniku badań prowadzonych za pomocą Laboratorium opracowywane są ontologie, które znajdą zastosowanie zarówno w administracji publicznej, jak i w gospodarce. Ponadto, laboratorium zwiększy możliwości jednostek naukowych w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem technologii semantycznych, zarówno własnych jak i realizowanych w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej.

Więcej w tej kategorii: Założenia projektu LTS »

pasek dol2