Jesteś tutaj: Strona głównaPomocFAQ

FAQ

Napisane przez 

1. Laboratorium Technik Semantycznych - co to jest?
Laboratorium Technik Semantycznych to rozproszone laboratorium informatyczne, które umożliwia prowadzenie prac badawczych z zakresu wykorzystania technik semantycznych oraz innych pokrewnych dziedzin nauki. Laboratorium powstało w wyniku realizacji ponadregionalnego projektu inwestycyjnego strukturalny w zakresie szeroko pojętych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki wysiłkom wiodących ośrodków naukowych w Polsce, które tworzą konsorcjum naukowe zarządzające laboratorium do dyspozycji użytkowników oddana została rozbudowana infrastruktura teleinformatyczna wyposażona w sprzęt o dużej mocy obliczeniowej oraz oprogramowanie specjalistyczne pozwalające na prowadzenie własnych badań i realizację projektów naukowych.

 

2. Dlaczego warto stać się członkiem społeczności użytkowników LTS?
Jeżeli prowadzisz lub planujesz rozpoczęcie badań o charakterze naukowym lub rozwojowym lecz nie masz dostępu do odpowiedniego oprogramowania lub zasobów obliczeniowych warto rozważyć możliwość przyłączenia się do grupy użytkowników LTS. Pozwoli ci to uzyskać bezpłatny dostęp do infrastruktury laboratorium, jak również zyskasz możliwość publikowania własnych informacji i materiałów oraz śledzenia wpisów specjalistów zaangażowanych w prace Laboratorium.

 

3. Kto może zostać użytkownikiem LTS?
Laboratorium oferuje dwie formy dostępu do zasobów Laboratorium jako:

  • Uczestnik Społeczności LTS – upoważniony do uczestnictwa w społeczności Laboratorium Technik Semantycznych oraz korzystania z zasobów LTS w zakresie ograniczonym,
  • Użytkownik LTS – upoważniony do korzystania z zasobów LTS w zakresie rozszerzonym, wliczając w to możliwość skorzystania z mocy obliczeniowej oraz oprogramowania dostępnego w Laboratorium.

W ramach portalu LTS można dokonać wyboru właściwego typu formularza rejestracyjnego.
Uczestnikiem Społeczności LTS może zostać każda osoba, która zarejestruje się w portalu LTS. Rejestracja taka upoważnia do uzyskania dostępu do dodatkowych funkcjonalności portalu, ale nie pozwala na ubieganie się o udostępnienie zasobów sprzętowych i programowych.
Aby móc skorzystać z zasobów konieczna jest rejestracja jako Użytkownik LTS.
Użytkownikiem LTS, uprawnionym do ubiegania się o zasoby, może zostać każda osoba prowadząca działalność naukową lub badawczą, związana z jednostką naukową lub przedstawiciel/e jednostki biznesowej wykorzystującej infrastrukturę LTS w celach badawczych. Podstawowym warunkiem uprawniającym do uzyskania statusu Użytkownika LTS jest wykazanie faktu prowadzenia badań naukowych i związku z jednostką naukową oraz określenie planowanego wykorzystania zasobów infrastruktury LTS.
Rejestracja za pośrednictwem portalu realizowana jest dla Użytkowników Naukowo-Badawczych, a więc osób zaangażowanych w działalność naukową lub badawczo-rozwojową. O status Użytkownika Naukowo-Badawczego mogą ubiegać się:

  • Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich,
  • Pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy inżynieryjno techniczni,
  • Pracownicy jednostki naukowej, upoważnieni do prowadzenia badań przez dyrektora jednostki, rektora lub dziekana,
  • Osoby niezatrudnione w jednostce naukowej, ale prowadzące własne badania, których związek z jednostką naukową zostanie potwierdzony stosownym listem polecającym.

 

4. Jak uzyskać dostęp do zasobów?
Podstawowym warunkiem uzyskania dostępu do zasobów jest posiadanie konta Użytkownika LTS , które należy założyć w Portalu LTS. Oprócz tego, w celu określenia jakie zasoby i w jakim czasie użytkownik planuje wykorzystać, konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie zasobów poprzez dokonanie wpisu w Kalendarzu rezerwacji. Szczegółowy opis sposobu zakładania konta oraz wnioskowania o zasoby LTS znajduje się w kolejnych punktach poradnika. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o zasoby skutkuje utworzeniem dedykowanego środowiska pracy użytkownika i jego udostępnieniem z wykorzystaniem odpowiednich technologii.

 

5. Jakie zasoby udostępnia LTS?
Laboratorium Technik Semantycznych LTS posiada nowoczesną bazę sprzętową i programową, która w bezpośredni sposób służy wzmocnieniu zaplecza technicznego niezbędnego do rozwoju badań naukowych. Oprócz mocy obliczeniowych Laboratorium oferuje także szereg pakietów narzędziowych umożliwiających użytkownikom tworzenie własnych rozwiązań jak również specjalizowane oprogramowanie semantyczne zgodne z rekomendacjami konsorcjum W3C. Wspierając ideę rozwoju wolnego i otwartego oprogramowania Laboratorium udostępnia także rozwiązania bezpłatne.

Więcej informacji dotyczących oferty LTS znajdziesz TUTAJ oraz w Biuletynie LTS.
Jeżeli w swoich badaniach planujesz wykorzystać inne oprogramowanie niedostępne w ramach Laboratorium masz możliwość rozszerzenia środowiska pracy poprzez zainstalowanie dodatkowego oprogramowania. W tym przypadku konieczne będzie posiadanie ważnej licencji na oprogramowanie oraz uzyskanie zgody administratora.

 

6. Czy korzystanie z zasobów jest odpłatne?
Wykorzystanie zasobów infrastruktury do badań o charakterze niekomercyjnym nie podlega opłacie. Użytkownik jest natomiast zobligowany do załączenia informacji o wykorzystaniu infrastruktury LTS w publikacjach, które powstały w oparciu o wyniki uzyskane przy użyciu tej infrastruktury oraz przekazania informacji o wynikach prac, zwłaszcza opracowań naukowych i ontologii dziedzinowych.

 

Więcej w tej kategorii: Mapa strony »

pasek dol2