Jesteś tutaj: Strona głównaLaboratoriumWizja

Wizja laboratorium

Napisane przez 

Koncepcja LTS - wirtualnego laboratorium semantyki silnie wykorzystuje istniejącą i funkcjonującą infrastrukturę sieci Internet. Oznacza to, że utworzenie laboratorium nie wymagało budowy, czy też dzierżawia dedykowanych sieci teleinformatyczne. Komunikacja pomiędzy węzłami laboratorium oparta została na Wirtualnych sieciach prywatnych (ang. VPN – Virtual Private Network). W każdym z węzłów zainstalowane zostały serwery maszyn wirtualnych, z których będą mogli korzystać zarówno konsorcjanci, jak i osoby związane z jednostkami naukowymi z całego kraju.

Na strukturę LTS składają się węzeł centralny oraz lokalne węzły laboratorium. We wszystkich węzłach Laboratorium zainstalowano i skonfigurowano rozproszone terytorialnie środowisko IT obejmujące zintegrowany sieciowo sprzęt oraz oprogramowanie w pięciu fizycznych lokalizacjach.
Na serwerach węzła centralnego zainstalowane jest oprogramowanie organizujące pracę Laboratorium, tj. serwery licencji, serwery plików, systemy biblioteczne, repozytoria wersjonowania opracowywanych aplikacji, systemy zarządzania projektami oraz inne systemy administracyjne umożliwiające zarządzanie wirtualnym Laboratorium. W tym węźle znajduje się również publiczny serwer centralny z portalem LTS, na którym publikowane są efekty prac LTS. Portal pełni funkcję miejsca popularyzacji technik semantycznych, integratora środowisk badawczych związanych z semantyką oraz forum wymiany doświadczeń, itp.

W węźle zlokalizowany został moduł administracyjny - zestaw stacji roboczych, z których obsługa administracyjna może prowadzić wszystkie czynności związane z zarządzaniem pracą węzła LTS. Węzeł odpowiada za tworzenie zamawianych przez zespoły projektowe konfiguracji węzłów laboratoriów, instalowanie wskazanego oprogramowania na serwerach poszczególnych węzłów i zapewnianie dostępu do węzłów wskazanym użytkownikom. Administracja obejmuje takżę obsługę kont i uprawnień oraz integrację LTS z infrastrukturą sieciową zespołów współpracujących (konsorcjantów).

W ramach lokalnego węzła laboratorium działają serwery laboratoryjne, na których bezpośrednio można realizować prace naukowo-badawcze. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia realizowanie w ramach LTS zadań związych z tematyką semantyczną i ontologiczną w pracach badawczych, rozwojowych, celowych i zamawianych. Aby to osiągnąć, w węźle Laboratorium, który stanowi pojedynczy serwer fizyczny, uruchomiane są serwery wirtualne zgodnie z wymaganiami prowadzonych prac badawczych (projektowych). Konfiguracja zależna jest od rodzaju prowadzonych prac. Standardowo przewidziano typową konfigurację podstawową (dwa serwery produkcyjne, na których mogą być umieszczane stabilne wersje opracowanych rozwiązań i dwa serwery deweloperskie służące bezpośrednio do tworzenia rozwiązań). Dostęp do zasobów węzła możliwy jest poprzez wykorzystanie zlokalizowanych w nim stacji roboczych oraz za pośrednictwem sieci Internet po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

 

pasek dol2