Jesteś tutaj: Strona głównaLaboratoriumDostęp do zasobów

Dostęp do zasobów Laboratorium

Napisane przez 
Możliwość korzystania z zasobów infrastruktury Laboratorium Technik Semantycznych przysługuje każdej osobie prowadzącej działalność naukową lub badawczą na zasadach określonych w Regulaminie Użytkownika Laboratorium Technik Semantycznych LTS.
Prawo dostępu do zasobów infrastruktury LTS mogą uzyskać jedynie osoby posiadające status Użytkownika LTS. Uzyskanie takiego statusu odbywa się w wyniku dokonania rejestracji za pośrednictwem Portalu LTS oraz pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku rejestracyjnego przez osoby odpowiedzialne po stronie laboratorium. Status Użytkownika LTS uprawnia do korzystania z zasobów infrastruktury LTS zgodnie z regulaminem. Każdemu z zarejestrowanych użytkowników zostaje założone indywidualne konto w ramach portalu LTS, pozwalające współuczestniczyć w społeczności badaczy i naukowców, skupionej wokół szeroko pojętych technologii semantycznych.
W celu uzyskania dostępu do zasobów Użytkownik zobowiązany jest do złożenia Wniosku o udostępnienie zasobów za pośrednictwem portalu LTS. We wniosku takim użytkownik dokonuje opisu merytorycznego i technicznego planowanego badania, jak również określa istotne parametry konfiguracji środowiska, na którym będzie pracował.
Aby umożliwić dogodny dla użytkownika dostęp do zasobów, laboratorium oferuje dwa podstawowe, nieodpłatne sposoby użytkowania infrastruktury LTS:
  • dostęp stacjonarny w lokalizacji węzła centralnego lub wybranej lokalizacji węzła lokalnego w ramach tzw. „pokoi pracy”, wyposażonych w odpowiednio przygotowane stanowiska komputerowe,
  • dostęp zdalny z sieci publicznej z wykorzystaniem łącza VPN. W takim przypadku dostęp do zasobów LTS może być ograniczony zgodnie z warunkami licencji na oprogramowanie i zasoby treściowe laboratorium.
Schemat postępowania w celu uzyskania dostępu do zasobów przedstawia poniższy rysunek. 

 

rysunek5

 

Wykorzystanie zasobów infrastruktury do badań o charakterze niekomercyjnym nie podlega opłacie. Użytkownik jest natomiast zobligowany do załączenia informacji o wykorzystaniu infrastruktury LTS w publikacjach, które powstały w oparciu o wyniki uzyskane przy użyciu tej infrastruktury oraz przekazania wyników prac, zwłaszcza opracowań naukowych i ontologii dziedzinowych.

 

pasek dol2