Jesteś tutaj: Strona główna

Dołącz do nas

Jeżeli prowadzisz lub planujesz rozpoczęcie badań o charakterze naukowym lub rozwojowym lecz nie masz dostępu do odpowiedniego oprogramowania lub zasobów obliczeniowych warto rozważyć możliwość przyłączenia się do grupy użytkowników LTS. Pozwoli ci to uzyskać bezpłatny dostęp do infrastruktury laboratorium, jak również zyskasz możliwość publikowania własnych informacji i materiałów oraz śledzenia wpisów specjalistów zaangażowanych w prace Laboratorium.

Laboratorium oferuje dwie formy dostępu do zasobów Laboratorium jako:
  • Członek Społeczności LTS – upoważniony do uczestnictwa w społeczności Laboratorium Technik Semantycznych oraz korzystania z zasobów LTS w zakresie ograniczonym,
  • Użytkownik LTS – upoważniony do korzystania z zasobów LTS w zakresie rozszerzonym, wliczając w to możliwość skorzystania z mocy obliczeniowej oraz oprogramowania dostępnego w Laboratorium.

typy uzytkownikow

Aby uzyskać jeden z powyższych statusów należy wypełnić odpowiedni typ formularza rejestracyjnego.

Członkiem Społeczności LTS może zostać każda osoba, która zarejestruje się w portalu LTS. Rejestracja taka upoważnia do uzyskania dostępu do dodatkowych funkcjonalności portalu, ale nie pozwala na ubieganie się o udostępnienie zasobów sprzętowych i programowych.
Aby móc skorzystać z zasobów konieczna jest rejestracja jako Użytkownik LTS.

Użytkownikiem LTS, uprawnionym do ubiegania się o zasoby, może zostać każda osoba prowadząca działalność naukową lub badawczą, związana z jednostką naukową lub przedstawiciel/e jednostki biznesowej wykorzystującej infrastrukturę LTS w celach badawczych. Podstawowym warunkiem uprawniającym do uzyskania statusu Użytkownika LTS jest wykazanie faktu prowadzenia badań naukowych i związku z jednostką naukową oraz określenie planowanego wykorzystania zasobów infrastruktury LTS.
Rejestracja za pośrednictwem portalu realizowana jest dla Użytkowników Naukowo-Badawczych, a więc osób zaangażowanych w działalność naukową lub badawczo-rozwojową. O status Użytkownika Naukowo-Badawczego mogą ubiegać się:

  • studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich,
  • pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy inżynieryjno techniczni,
  • pracownicy jednostki naukowej, upoważnieni do prowadzenia badań przez dyrektora jednostki, rektora lub dziekana,
  • osoby niezatrudnione w jednostce naukowej, ale prowadzące własne badania, których związek z jednostką naukową zostanie potwierdzony stosownym listem polecającym.

 

pasek dol2