Jesteś tutaj: Strona główna

Tendencje i kierunki wykorzystania sieci semantycznych

Napisane przez  02 lipiec 2012
Można wyróżnić pewne tendencje i kierunki wykorzystania sieci semantycznych:
1. standaryzacja różnych klas danych publikowanych w Internecie [1],
2. standaryzacja klas i typów danych do łatwej wymiany w systemach zgodnych z architekturą SOA [1],
3. budowanie jednolitego zbioru pojęć i używanie go do opisania znaczenia różnych zasobów: dokumentów, usług sieciowych, zdjęć (tzw. tagowanie – folksonomies [2]); ten zbiór pojęć bliski jest pojęciom używanym w codziennym języku, może więc być też wsparciem dla wyszukiwania danych za pomocą naturalnego przetwarzania języka (NLP).

Poniżej zostały przedstawione zrealizowane lub będące w trakcie realizacji projekty wykorzystujące sieci semantyczne.

Projekt Ontogov

Celem projektu Ontogov [3] jest realizacja systemu - platformy udostępniającej usługi administracji publicznej. Usługi administracji publicznej mają być realizowane w oparciu o ustawowe procedury prawne. Cechą systemu ma być ułatwienie wprowadzania, i aktualizacji procedur administracyjnych oraz śledzenie wprowadzanych zmian w realizowanych przez platformę procedurach administracyjnych.
W projekcie tym ontologie zastosowano w wieloraki sposób. W ontologii zapisano wszystkie pojęcia, dane, typy danych jakie wykorzystywane są w administracji publicznej. Osobna ontologia służy opisowi procedur prawnych, tak by wynikały z niej czynności konieczne do wykonania przez obywatela uczestniczącego w danej procedurze. Za pomocą ontologii zostały opisane również usługi administracji publicznej czyli możliwe do wykonania procedury w sposób elektroniczny. Kolejna ontologia została zastosowana do śledzenia zmian jakie zachodzą w pozostałych ontologiach – przyczynach i wszystkich podjętych decyzjach.

Projekt The Swiss Life Case Studies

System informatyczny realizowany w projekcie dla firmy SwissLife [4] ma wspomagać wyszukiwanie pracowników w oparciu o kryteria umiejętności i doświadczenie zawodowe. W Systemie pracownicy wprowadzają informacje o uczestnictwie w kursach, studiach oraz umiejętnościach oceniając je w czterostopniowej skali. Na tej podstawie generowana jest strona domowa każdego z pracowników która może być wzbogacana o dalsze informacje: tekstowe opisy umiejętności, hobby, inne informacje. Użytkownicy mają też możliwość proponowania uzupełnienia bieżących możliwości i kryteriów o nowe.
Ontologia ma na celu usystematyzowanie kryteriów oceny pracownika. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wyszukanie pracownika o zadanej specjalności (lub zbliżonej) jak również analizowanie struktury zasobów ludzkich w firmie. Możliwe jest również porównywanie zdolności poszczególnych pracowników. Wyszukiwanie odbywa się w oparciu o strony domowe pracowników. Dzięki temu że zostały one automatycznie wygenerowane, ich treść jest odpowiednia by wykorzystać standardowe narzędzia do ich przeszukiwania (silnik zapytań języka RQL) Pytania użytkowników dodatkowo przetwarzane są również w zwykły sposób – za pomocą wyszukiwania pełnotekstowego. Pozwala to uwzględnić w odpowiedziach opisy tekstowe wprowadzone przez pracowników.

Projekty związane z przemysłem

Projekty związane z przemysłem [5] przede wszystkim mają na celu ujednolicenie terminologii używanej na różnych etapach produkcji, monitorowania parametrów itp. Taka systematyzacja pozwala na właściwe zrozumienie odpowiednich pojęć i umożliwia łatwą wymianę danych pomiędzy różnymi firmami uczestniczącymi w różnych etapach produkcji. Struktury danych opisujące poszczególne parametry porządkują zależności między nimi, są łatwo rozszerzalne i łatwo zarządzane, a standaryzacja zapisu pojęć pozwala na łatwą integrację różnych systemów informatycznych zarówno pomiędzy firmami jak i wewnątrz firmy.

The Norwegian Daily Production Report (DPR)

Celem projektu była standaryzacja danych związanych z procesem wydobycia ropy naftowej tak aby możliwe było śledzenie ich przez partnerów i nadzorców przedsięwzięcia. Projekt był testowany na polach naftowych Hydro’s Asgard, a udziałowcami projektu były firmy Shell, BP, Chevon, Exxon, Statoil, ConocoPhillips, i Total.
The Active Knowledge Systems for Integrated Operations (AKSIO)
W ramach projektu budowany jest zintegrowany system do zarządzania wiedzą wspierającego operacje odwiertów na platformach wiertniczych (wydobycie ropy naftowej i gazu). Takie przedsięwzięcie wymaga integracji danych pochodzących z baz danych, aplikacji i baz wiedzy oraz integracji bieżących informacji otrzymywanych z platform wiertniczych. Większość funkcjonalności systemu jest wspomagana przez technologię sieci semantycznych z uwzględnieniem adnotacji treści pojęciami z ontologii i inteligentnego wyszukiwania treści.

The Integrated Information Platform (IIP)

Projekt jest wspierany przez Norwegian Research Council (NRC) i ma na celu utworzenie platformy integrującej dotychczasowe dane i standardy technologiczne związane z przemysłem oraz realizację nowych ontologii.
W ramach projektu za pomocą ontologii i taksonomii zostały zintegrowane dane niezbędne dla podwodnych urządzeń sejsmicznych, odwiertów, produkcji, zarządzania i nadzoru całego procesu wydobycia gazu i ropy oraz systemy ekspertowe. Zastosowanie takiego rozwiązania ułatwia wymianę danych i pozwala na optymalizację poszczególnych etapów procesu wydobycia. Dzięki wprowadzeniu ontologii możliwe jest usystematyzowanie informacji o kolejnych etapach procesu technologicznego co ważne jest w procesie nadzoru nad wydobyciem. Wykorzystano również wyniki innego projektu badawczego - Petrotechnical Open Software Corporation’s POSC Caesar. W ramach tego projektu wykorzystując standard OWL utworzono dotychczas ontologię zawierającą około 60,000 klas, które opisują wyposażenie pól naftowych (odpowiednik standardu ISO 15926-7) Reguły w OWL opisują specyficzne właściwości klas i czynności jakie należy podjąć, jeżeli któraś z reguł zostanie przekroczona.

InfoWeb

W projekcie InfoWeb[6] wykorzystano sieci semantyczne do utworzenia bazy wiedzy zgodnej ze standardem ISO 15926. Baza ta ma być źródłem informacji do tworzenia przewodników, procedur, wymiany danych, oprogramowania pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Celem takiej standaryzacji słownictwa i pojęć ma być m.in.: ułatwienie zarządzania łańcuchem dostaw (zamówienia części, komponentów do dalszej produkcji itp.), możliwość porównywania ofert, właściwości produktów, ułatwiona ochrona, zabezpieczanie i przeglądanie danych, ułatwienie współpracy pomiędzy projektantami a wytwórcami. Standard obejmuje m.in. przemysł związany z rafineriami, instalacjami chemicznymi i energetycznymi, budownictwo itp. Pojęcia w bazie wiedzy zostały zapisane za pomocą standardu RDF i mogą stanowić podstawę wymiany danych i integracji złożonych operacji pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi.

The Geosciences Network

System GEON’s CHRONOS [7] jest narodowym portalem stratygraficznym w USA. Bazuje on na systemach ArcIMS (system dostarczający dynamiczne mapy typu GIS poprzez Internet) oraz the National Carbon Sequestration (system integrujący różne źródła danych geologicznych w USA). System GEON zapewnia dostęp do rozproszonych baz danych w całym kraju. Wykorzystuje on ontologie zapisane w OWL do reprezentacji wiedzy, słownictwa, hierarchii pojęć i bardziej zaawansowanych relacji pomiędzy terminami naukowymi. Dzięki temu ułatwione zostało wyszukiwanie i wymiana danych, usług sieciowych itp. związanych z sejsmologią.

 

Przypisy:

  1. Bruijn J.: Using ontologies, DERI Technical Report, DERI-2003-10-29 October 2003
  2. Saab S.: The Semantic Web Revisited, University of Koblenz-Landau May-June 2006
  3. Apostolou D., Stojanov L., Lobo T., Thoenssen B.: Towards a Semantically-Driven Software Engineering Environment for eGovernment
  4. Davies J., Fensel D., Harmelen F.: Towards the Semantic Web, Ontology-based Knowledge Management at Work, John Wiley & Sons, LTD
  5. Chum F.: Semantic Web Use Cases and Case Studies
  6. 15926.org, http://15926.org
  7. The Geosciences Network

Warto przeczytać:

 

Więcej w tej kategorii: Po co mapować dane? »

pasek dol2