Jesteś tutaj: Strona główna

D2RQ

Napisane przez  27 sierpień 2012

D2R (Database 2 RDF) to biblioteka programistyczna oraz serwer umożliwiające dostęp do baz danych poprzez interfejs oparty na RDF. W D2RQ dane traktowane są jako wirtualne RDF. Możliwa jest integracja danych z wielu baz o różnych schematach oraz ich ekspolracja za pomocą zapytań w języku SPARQL.

Platforma D2RQ składa się z następujących komponentów:

1. D2RQ Mapping Language - deklaratywny język mapowania danych do opisywania relacji między ontologiami i relacyjnymi modelami danych, 
2. D2RQ Engine - plug-in dla pakietu narzędziowego Jena Semantic Web,
3. D2R Server - serwer HTTP zapewnijący publiczne zakończenia SPARQL oraz widoki powiązanych danych (Linked Data) na danych relacyjnych.

 

Architektura D2RQ

architecture

Źródło: d2rq.org

 

Dane podstawowe:

  1. Licencja: Apache 2.0
  2. Język implementacji: Java
  3. Strona projektu: http://d2rq.org/
  4. Wymagania: Do działania serwera potrzebna jest Java w wersji co najmniej 5.
  5. Do pobrania: https://github.com/downloads/d2rq/d2rq/d2rq-0.8.1.zip
  6. Instrukcja instalacji:

Rozpakować plik zip.
Skopiować plik „jar” zawierający sterownik JDBC używanej bazy danych do podkatalogu „lib”.
Utworzyć mapowanie schematu bazy danych do RDF poleceniem „generate-mapping -o mapping.ttl -d driver.class.name -u db-user -p db-password jdbc:url:...”
Uruchomić serwer poleceniem „d2r-server mapping.ttl.”

 

Artykuły powiązane

pasek dol2