Aktualności LTS

Wprowadzenie do technik semantycznych

Rozwój standardów semantycznych

Rozwój standardów semantycznych

Upowszechnienie Internetu, jako medium umożliwiającego kontakt, wymianę oraz wyszukiwanie informacji, jest obecnie jednym z głównych czynników mającyc...

Aktualności z obszaru technik semantycznych

II Semantic Makolab Days

II Semantic Makolab Days

3 października 2013 r. w Paryżu miała miejsce druga edycja konferencji MakoLab Semantic Day, której głównym organizatorem była firma MakoLAb SA posiad...

Oprogramowanie semantyczne

pasek dol2